ویزیت در منزل

جالب است بدانيد كه برخي از تست هاي شنوايي سنجي و مراحل تجويز سمعك را مي توان به صورت ويزيت در منزل انجام داد.
ابتدا، با استفاده از دستگاه پرتابل اديومتري، شنوايي سنجي و تست هاي مربوط به درك گفتار انجام مي شود و با توجه به اديوگرام به دست امده تشخيص مي دهيم كه آيا به سمعك نياز است يا خير؟
با توجه به مشكلات بيمار در رابطه با شنوايي د رمحيط هاي مختلف، تلويزيون و تلفن و نتايج به دست آمده از آزمون هاي بعمل آمده، سمعك مناسب تجويز مي گردد.
كليه ي مراحل قالبگيري و تنظيم سمعك را هم ميتوان به صورت خدمات ويزيت در منزل انجام داد.
کلینیک سمعک برتر جهت رفاه حال سالمندان اقدام به ارائه خدمات شنوایی ، قالبگيري و تجويز و تنظيم سمعك در منزل بیمار در شهر تهران می نماید.

ارسال پیام
Call Now Button